Om Melby Security

Melby Security er et nettbasert konsulentselskap som drives fr larvik, Norge. Vår visjon er "Make Cyber Great Again".
Vi ser en mangel på fokus og kunnskap innen cyber security og ønsker å gjøre noe med dette,
gjennom våre tjenester og produkter. Vi tilbyr også konsultenttimer
og drift av nettsider og kampanjer på sosiale medier. - Melby Security

handshake